Niveaus groepslessen & Startdata

spaansvlag

De nieuwe cursussen gaan in de week van 21januari van start.

Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les.

Herfstvakantie: 13 t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Instromen in een groep is op ieder moment mogelijk.

                                              Andere dagen en tijden bij voldoende belangstelling in overleg.

 

Spaans Rivas verzorgt groepslessen Spaans voor alle niveau's, van beginners tot vergevorderden. Op de website worden alleen de nieuwe groepen voor beginners 1 getoond. Voor informatie over andere groepen en tijden, neem contact op met Taalbureau Spaans Rivas

Een cursus Spaans bestaat uit 10 lessen van 1 ¼ uur. De kosten bedragen € 149,- (exclusief lesmateriaal van Taalbureau Spaans Rivas € 30,-)

 

Groepslessen in Hintham

Spaans voor Beginners 1begint maandagavond 21 janurari van 19.00 tot 20.15 uur

Taalbureau Spaans Rivas maakt gebruik van een eigen lesmethode ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en interactie met studenten. Deze methode is gericht op conversatie aan de hand van veel praktijkoefeningen. Op deze wijze wordt er een degelijke basis gelegd van waaruit verdere kennis van de Spaanse taal kan worden opgebouwd, zowel in het lezen als in het spreken.

Klik hier voor het lesrooster 2018

SPAANS VOOR BEGINNERS 1

• Doel: In korte tijd eenvoudige gesprekken in het Spaans voeren.

• Voor mensen die nog helemaal geen (of een paar woorden) Spaans kunnen.
• Jezelf kunnen voorstellen, vertellen hoe je dag is geweest, groeten en afscheid 
  nemen, bestellen in een restaurant en zeggen waar iets zich bevindt.
• Je bereikt het niveau A1 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: uitspraak, zelfstandige en bijvoeglijke voornaamwoorden, telwoorden, Presente (tegenwoordige tijd, bv. " Yo como"), Pretérito Perfecto (voltooide tijd, bv. "He comido").

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas 

SPAANS VOOR BEGINNERS 2

• Doel: Kunnen praten over waar je wel van houdt of wat je gedaan hebt tijdens een vakantie.

• Voor mensen die zich een beetje kunnen redden in het Spaans en bekend zijn met de
  tegenwoordige tijd (bv. “Yo como”) én de voltooide tijd (bv. “Yo he comido”). Begin 
  verleden tijd Indefinido ("Yo comí").
• Kunnen vertellen waar je woont, een hotelkamer reserveren, bestellen, zeggen waar 
  je van houdt, recepten lezen, reizen in de stad, een gunst vragen.
• Je bereikt het Eerste deel (van de drie delen) van het niveau A2 van het 
  Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Indefinido (verleden tijd, bv. "Yo comí"). Werkwoorden als gustar. Imperativo (gebiedende wijs, bv. "Póngame con el señor García").

• Lesmateriaal:Eigen materiaal Spaans Rivas

SPAANS VOOR BEGINNERS 3

• Doel: Jezelf verstaanbaar kunnen maken en bekend zijn met de verleden tijd Indefinido (bv. “Yo comí”),

• Voor mensen die zich een beetje kunnen redden in het Spaans en bekend zijn met de tegenwoordige tijd
  (bv. “Yo como”) én de voltooide tijd (bv. “Yo he comido”).
• Uitbreiding van de verleden tijd Indefinido. Practische kennis voor op reis, een afspraak te maken, te 
  gaan winkelen, mensen en dingen beschrijven, reizen, het weer, dingen vergelijken, lichaam en ziekte,
  plannen maken.
• Je bereikt het Tweede deel (van de drie) van het niveau A2 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Onregelmatige Indefinido (bv “Hiciste”), Gebiedende wijs (herh.), Lijdend voorwerp / meewerkend voorwerp (bv. “Me, te, lo”).

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas

HALFGEVORDERD 1

• Doel: Genuanceerder vertellen wat je vandaag hebt gedaan en beschrijvingen geven.

• Voor mensen die zich al goed kunnen uiten in het Spaans, maar moeite hebben met de verleden tijden.
• Verleden tijd Imperfecto (bv. “Yo comía”) in combinatie met andere verleden tijden. Zeggen wat je graag 
  zou willen doen ("Me gustaría"), de toekomst ("Si tengo dinero, iré de vacaciones"), hoe het vroeger was, 
  vergelijken ("Más / menos que"), boodschappen doen.
• Je bereikt het niveau A2 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Imperfecto / Indefinido / Perfecto (bv. “Comía”, “Comí”, “He comido”), Futuro (bv. “Comeré”), Me gustaría …

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas

HALFGEVORDERD 2

• Doel: Genuanceerder praten over je gevoelens en je mening geven.

• Bekend te zijn met de 3 verleden tijden. Subjuntivo.
• Gevoelens uiten, bekende uitdrukkingen, over je werk praten.
• Je bereikt het eerste deel (van de drie) van het niveau B1 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Pluscuamperfecto (bv. "Había comido"), Estilo Indirecto (bv. "Dijo que iba de compras"), Presente de Subjuntivo (bv. "Quiero que vengas").

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas

GEVORDERD 1

• Doel: Beheersing van alle werkwoord tijden.

• Degelijke kennis van de taal vereist.
• Voorwerpen beschrijven, e-mails schrijven, voeding en koken, gezondheid en lichaamskwalen.
• Je bereikt het niveau B2 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Alle werkwoord tijden, Presente de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Cuando + Subjuntivo.

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas

GEVORDERD 2

• Doel: Beheersing van alle werkwoord tijden.

• Degelijke kennis van de taal vereist.
• Voorwerpen beschrijven, e-mails schrijven, voeding en koken, gezondheid en lichaamskwalen.
• Je bereikt het niveau B2 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Alle werkwoord tijden, Voorzetsels, Porque + Subjuntivo.

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas 

GEVORDERD 3

• Doel: Beheersing van alle werkwoord tijden.

• Degelijke kennis van de taal vereist.
• Meningen geven, reizen, films, voor jezelf werken, soorten beroepen.
• Je bereikt het niveau B2 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Gebruiken en verschillende tijden van de Subjuntivo, ser / estar.

• Lesmateriaal: Eigen materiaal Spaans Rivas

VERGEVORDERD

• Doel: Kennis verder ontwikkelen, minimalisatie van fouten. Tekstbegrip en spreekvaardigheid.

• Voor zeer vergevorderde cursisten. Hoog conversatieniveau.
• Meningen geven, reizen, films, voor jezelf werken, verschillende beroepen.
• Je bereikt het niveau C1 van het Europese Referentiekader.

• Aandachtspunten: Alle grammaticale onderwerpen komen aan bod.

• Lesmateriaal: ¿A que no sabes? (lesboek)

Inschrijven

Stuur een e-mail met uw persoonlijke gegevens naar info@spaanstaalbureau.nl 
Of bel met 06-13851395.