Vertalingen van al uw juridische documenten door beëdigde vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Juridische en beëdigde vertalingen

Taalbureau Spaans-Rivas is gespecialiseerd in juridische vertalingen. Spaans-Rivas beschikt daarvoor over een netwerk van professionele vertalers die diepgaande juridische kennis en ervaring hebben. Zij zijn niet alleen uitstekend thuis in juridische terminologie, maar zij weten ook precies hoe de verschillende rechtssystemen en procedures in Nederland en Spaanstalige landen werken. Spaans-Rivas verzorgt al 20 jaar juridische vertalingen voor een grote groep tevreden opdrachtgevers.
Bij Spaans-Rivas kunt u terecht voor vertalingen van :


• officiële persoonlijke documenten: bijvoorbeeld diploma’s, certificaten, testamenten,
   verblijfsvergunningen, huwelijksakten, geboorteakten, verklaringen omtrent het gedrag (VOG).

• gerechtelijke en juridische documenten: bijvoorbeeld algemene voorwaarden, contracten,
   statuten, volmachten, patenten, licenties, octrooien.

Beëdigde vertalingen

De vertalers van Spaans-Rivas zijn allen beëdigd en staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Als beëdigd vertaler hebben zij bij de rechtbank een eed afgelegd die hen in staat stelt officiële documenten te mogen vertalen en beëdigen.
Een beëdigde vertaling wordt ook wel een 'gewaarmerkte vertaling' of 'officiële vertaling' genoemd. Een beëdigde vertaling geeft de ontvanger de zekerheid dat de vertaling is gemaakt door een vertaler die aan bepaalde eisen voldoet en die aan een eed is gebonden. Of in uw specifieke geval een beëdigde vertaling nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

Legalisatie en apostille

Spaans-Rivas kan uw beëdigde vertalingen laten voorzien van een legalisatie of apostille. Autoriteiten in het land waarvoor de vertaling bestemd is, controleren hiermee onder andere de echtheid van de handtekening op een document. Of in uw specifieke geval een legalisatie of apostille nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

Lees meer: tarieven en werkwijze